Νέα
ΝΕΑ
Πώς μπορώ να κάνω επίσημη μετάφραση και επικύρωση;
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Η υπηρεσία αυτή είναι η συνηθέστερη που ζητείται. Επισκεφθείτε τώρα το iMetafrasi.gr για να κάνετε παραγγελία και πληρωμή online, με επιλογή στο πεδίο "Μετάφραση και Επικύρωση από δικηγόρο".

Με αυτήν την επιλογή, παραλαμβάνουμε το πρωτότυπο έγγραφό σας (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία κλπ) μέσω κούριερ. Σας επιστρέφουμε το πρωτότυπο που μας στείλατε ανέπαφο, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφό του πρωτοτύπου και συνημμένη μετάφραση.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία και με ποια διαδικασία γίνεται:

Παραλαβή με κούριερ του πρωτοτύπου σας
Έλεγχος στα εξωτερικά του στοιχεία για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας του.
Δημιουργία πιστού φωτοαντιγράφου του πρωτοτύπου εγγράφου σας
Διατηρείται ανέπαφο το πρωτότυπό σας.
Δημιουργία «εγγράφου μετάφρασης» του πρωτοτύπου σας
Διατήρηση κατά το δυνατό της μορφοποίησης του πρωτοτύπου σας, προκειμένου να είναι εφικτή η εύκολη αντιστοίχιση μεταξύ περιεχομένου επικυρωμένου αντιγράφου και ακριβούς μετάφρασης από οποιονδήποτε τρίτο.
Συρραφή του φωτοαντιγράφου με το «έγγραφο μετάφρασης» που δημιουργήσαμε.
Σφράγιση με «σφραγίδες  ένωσης» (σφραγίδες δικηγόρου) μεταξύ των δύο παραπάνω εγγράφων.
Δημιουργία με τον τρόπο αυτό ενός ενιαίου εγγράφου.
Επικύρωση του πρώτου σκέλους (φωτοαντίγραφο) με σχετική βεβαίωση και τα προβλεπόμενα χαρτόσημα («επικυρώσημα») και σφραγίδα-υπογραφή δικηγόρου
Στο ενιαίο αυτό έγγραφο μετάφρασης-επικύρωσης τίθεται η βεβαίωση του δικηγόρου, ότι η μετάφραση που δημιουργήθηκε είναι στη γλώσσα που μας ζητήσατε και ακριβής από το επικυρωμένο συνημμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου που μας στείλατε. Σφράγιση και υπογραφήτης βεβαίωσης αυτής από δικηγόρο.
Κατάθεση του ενιαίου εγγράφου που δημιουργήθηκε στο δικηγορικό σύλλογο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου είναι αρμόδιος να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου στα μεταφρασμένα έγγραφα από δικηγόρους.
Βεβαίωση και υπογραφή του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου μαζί με τη σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου και το προβλεπόμενο χαρτόσημο, για το γνήσιο της υπογραφής του μεταφράσαντος δικηγόρου.
Έκδοση του σχετικού παραστατικού με τον ΦΠΑ
Παραδίδονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα: (1) το πρωτότυπο έγγραφο που μας αποστείλατεάθικτο, (2) το ενιαίο έγγραφο επίσημης μετάφρασης-επικύρωσης από δικηγόρο, για περαιτέρω δική σας χρήση, (3) το σχετικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Στη συνολική τιμή που πληρώνετε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το κόστος όλων των ενσήμων, τα δωρεάν μεταφορικά (από και προς εσάς) και η δική μας αμοιβή.

Δωρεάν εκτίμηση κόστους και επιλεξιμότητας εγγράφου: στείλτε μας σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου στο [email protected] ή φαξ στο +30.2312.20.25.35. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το είδος της υπηρεσίας και τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.

Αναρτήθηκε από: Κωνσταντίνος Καμπάς

Ακολουθήστε τον Κωνσταντίνο Καμπά στο Google+ και στο LinkedIn