ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Ο δικηγόρος είδος πρώτης ανάγκης

Η παροχή δικαστικής προστασίας διά της απαραίτητης νομικής συμπαράστασης ή της παροχής νομικής συμβουλής δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως είδος πολυτελείας, αλλά πρόκειται για κεκτημένο δικαίωμα κάθε πολίτη και δεδομένων των σύγχρονων πολύπλοκων κοινωνικο – οικονομικών σχέσεων για είδος πρώτης ανάγκης.

Παρά τους φόρους, διατηρούμε τις αμοιβές σε προσιτά επίπεδα

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες το δικηγορικό επάγγελμα δέχθηκε σημαντική φορολογική επιβάρυνση (είτε παλαιότερα με την επιβολή αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης είτε προσφάτως με την επιβολή ΦΠΑ και κατάργησης κάθε αφορολογήτου ορίου), το γραφείο μας για την πλειοψηφία των παρεχομένων υπηρεσιών διατήρησε τις αμοιβές του στα ίδια προσιτά επίπεδα αφομοιώνοντας τις ανωτέρω επιβαρύνσεις μέχρι του σημείου να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποικιλία υποθέσεων, δυσκολία τιμολόγησης και τυποποίηση διαδικασιών

Λόγω της πολυπλοκότητας, των ιδιαιτεροτήτων και των απαιτήσεων κάθε υπόθεσης (ώρες απασχόλησης, έξοδα κατάθεσης και συζήτησης δικογράφων, έξοδα εκτός έδρας) είναι αδύνατον να παρουσιαστεί ενιαίος τιμοκατάλογος, ο οποίος κατά περίπτωση θα αδικούσε είτε τον ενδιαφερόμενο για υπόθεσή του που δεν θα παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία χειρισμού της, είτε αντίστροφα τον παρέχοντα την αρτιότερη και πιο εξειδικευμένη των νομικών υπηρεσιών.

Ωστόσο, φροντίζουμε να τυποποιούμε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες σε περιπτώσεις που είναι εφικτό (πχ επίσημες μεταφράσεις). Στόχος μας είναι να επιτύχουμε οικονομικές τιμές για τον πελάτη και εξειδίκευση των συνεργατών μας σε αυτά τα αντικείμενα για αποφυγή κόστους σε χρόνο, κόπο και χρήματα. Με αυτόν τον τρόπο σύντομα θα ανακοινωθούν τιμές για παρόμοιες διαδικασίες. 

Πολιτική αμοιβών σε μη τυποποιημένες υποθέσεις

Πολιτική του γραφείου μας είναι σε μία πρώτη συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο να συζητείται ενδελεχώς η υπόθεσή του, να τίθενται υπόψη μας τα σχετικά με αυτήν έγγραφα, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για την ακολουθούμενη διαδικασία, τα έξοδα αυτής και την αμοιβή. Το κόστος της συνάντησης αυτής, συμψηφίζεται στην συνέχεια με την συμφωνηθείσα αμοιβή, η καταβολή της οποίας γίνεται τμηματικά (1/3 κατά την ανάθεση, 1/3 κατά την επεξεργασία και 1/3 την παραμονή της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιον του δικαστηρίου). Πρέπει να σημειωθεί ότι αναλόγως της φύσης της υπόθεσης υπάρχει η δυνατότητα εργολαβικής ανάληψής της, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καλύψει τα έξοδα της όλης διαδικασίας.

Οικονομικότερη η πρόληψη

Πάντως η λαϊκή ρήση ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την θεραπεία ισχύει και στις νομικές υποθέσεις. Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές, εφόσον ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πρόκειται να προβεί σε συγκεκριμένη επιλογή, κίνηση ή δραστηριότητα, που επιφέρει νομική μεταβολή με την απόκτηση δικαιωμάτων ή την ανάληψη υποχρεώσεων.