Συνεργάτες
Δημήτριος Γ. Καμπάς, τ.Δικηγόρος

Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1939 και αποφοίτησε από τη Δημόσια Εμπορική Σχολή Καβάλας, όπου καταρτίστηκε στη λογιστική, τα εμπορικά και οικονομικά μαθήματα. Εκεί διδάχθηκε από καθηγητές, όπως ο Κωνσταντίνος Αρκουδογιάννης, φημισμένος καθηγητής στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Το 1958 εισήχθη κατόπιν εξετάσεων στο Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΟΠΕ) του ΑΠΘ, από όπου και αποφοίτησε. Υπηρέτησε από το 1961 έως το 1963 στις τάξεις του Ελληνικού στρατού και απολύθηκε με το βαθμό του εφέδρου ανθυπολοχαγού του Πυροβολικού.

Μετά από εξετάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών διορίσθηκε το 1965 στη Β’ Οικονομική Εφορία Θεσσαλονίκης, όπου τοποθετήθηκε στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών υπό τον οικονομικό έφορο Φίλιππο Κοκκινιώτη, καθηγητή της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής. Εκεί ασχολήθηκε με ελέγχους επιχειρήσεων και μεγάλων ανωνύμων εταιριών, οι οποίες τηρούσαν βιβλία Γ’ και Δ΄ κατηγορίας. Το 1971 μετατέθηκε στην Οικονομική Εφορία Μυτιλήνης, όπου ασχολήθηκε εκ νέου με έλεγχο επιχειρήσεων ενώ έλαβε και καθήκοντα προϊσταμένου Κώδικα Βιβλίων.

Έχοντας επαγγελματική οξυδέρκεια και ανεξάρτητο πνεύμα αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του και να επιδιώξει μια καινούρια πορεία στο ελεύθερο επάγγελμα. Το 1973 παραιτείται από το Υπουργείο Οικονομικών και ασχολείται επιτυχώς ως ελεύθερος επαγγελματίας με τα φορολογικά και τα λογιστικά. Εν τω μεταξύ είχε ήδη επιτύχει μετά από εξετάσεις στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το πτυχίο του. 

Από το 1977 έως το 2009 άσκησε τη δικηγορία ασχολούμενος κατά κύριο λόγο με σύνθετες φορολογικές υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος με μεγάλη επιτυχία. Η ενασχόλησή του με φορολογικές υποθέσεις, ένα αντικείμενο άγνωστο για τους περισσότερους δικηγόρους καθώς και η εμπειρία του στο Υπουργείο Οικονομικών τον κατέστησε γνωστό πανελλαδικά.

Η αγάπη του για τη δικηγορία και το φορολογικό δίκαιο τον ανέδειξε αρωγό των συναδέλφων του δικηγόρων αλλά και συμβολαιογράφων, εφοριακών και απλών πολιτών στη Θεσσαλονίκη, όταν το 1994 αποσαφήνισε τις διατάξεις και τους καθοδήγησε σε αλλεπάλληλες εκδηλώσεις στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σχετικά με το τότε νεοθεσπισθέν μέτρο των Αντικειμενικών Κριτηρίων.

Για επικοινωνία πατήστε εδώ.